Articles by Roubalita / Galaxy SIII / So Many Questions!

NFC is…Τι είναι το NFC?


NFC stands for Near Field Communication and as it is clear from its name it’s a technology that allows devices to connect when they are really close (up to 4cm) and exchange data.

NFC σημαίνει Επικοινωνία Κοντινού Πεδίου και όπως είναι ξεκάθαρο από το όνομα της πρόκειται για μια τεχνολογία που επιτρέπει σε διαφορετικές συσκευές να συνδέονται μεταξύ τους όταν βρίσκονται πολύ κοντά (το πολύ μέχρι 4 εκατοστά) και να ανταλλάσσουν δεδομένα.

NFC is nothing new as it is actually the evolution of  RFID (radio frequency identification), a technology created in 1983 and used for years as the basis of the London Underground Oyster cards (electronic ticket smartcard), and was established and developed further by Nokia, Philips and Sony in 2004.  What is new about it is the way that companies have started developing devices to make use of NFC in our everyday life.  With devices that support NFC technology it is easier and more convenient for us to make transactions, exchange digital content and connect electronic devices with a simple touch!

Η τεχνολογία NFC δεν είναι καινούργια αφού βασίζεται σε μια παλαιότερη τεχνολογία που δημιουργήθηκε το 1983 και ονομάζονταν RFID και αναπτύχθηκε περαιτέρω το 2004 με την συνεργασία των εταιριών Nokia, Philips και Sony.

Αυτό που είναι όμως καινούργιο είναι ο τρόπος με τον οποίο οι διάφορες εταιρίες δημιουργούν συσκευές που θα καθιστούν την χρήση του NFC απλούστατη στην καθημερινή μας ζωή.  Με συσκευές που υποστηρίζουν την λειτουργία του NFC είναι ευκολότερο και πολύ πιο άνετο να πραγματοποιήσουμε συναλλαγές, ανταλλαγή ψηφιακού υλικού και να συνδέσουμε μεταξύ τους συσκευές απλά ακουμπώντας την μια στην άλλη!

As I have already mentioned above, NFC devices help us perform different transactions efficiently simply by touching our smartphones to them.  Using your smartphone instead of your credit card is one of them.  Barclays Bank in conjuction with Visa already use debit cards that allow customers to pay for items less than 15 pounds by simply placing their cards near a payment pad. The next step to that, and that’s where NFC comes in, is that of making that transaction not by using your debit card but your smartphone.

Όπως ήδη ανέφερα παραπάνω οι συσκευές που χρησιμοποιούν NFC μας βοηθούν να πραγματοποιούμαι συναλλαγές απλά ακουμπώντας την μια συσκευή στην άλλη.  Το να χρησιμοποιούμε το κινητό μας για χρηματικές συναλλαγές είναι μια από τις χρήσεις του.  Η τράπεζα Βarclays σε συνεργασία με την Visa διαθέτουν χρεωστικές κάρτες για αγορές μέχρι 15 λίρες δίνοντας την δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν συναλλαγές απλά ακουμπώντας την κάρτα τους σε ένα μηχάνημα.  Το επόμενο βήμα, το οποίο και είναι εφικτό με την χρήση NFC τηλεφώνων θα είναι να πραγματοποιούνται αυτές οι συναλλαγές με την χρήση του κινητού μας αντί της χρεωστικής κάρτας μας.

NFC could and will be used in the near future to replace electronic or conventional tickets (no more strolls around looking for a kiosk selling tickets) on means of transportation, to provide customers with extra information on products by ‘reading’ what the NFC Forum calls ‘small writer RF tags’.  These according to Debbie Arnold can be embedded “almost anywhere, from a magazine to a poster or a statue, or on the wall”.  What does that mean?  It simply means that just by touching those RF tags with your phone you will be able to see other information such as a description of what you are looking at. For example, an advertisment in a magazine could be giving you a coupon, you could find out more about an exhibit in a museum or a poster about a restaurant could be giving you extra information on how to get there.  A product at the supermarket could give you more information about its nutritional value or why not even a recipe on how to cook it!

Η τεχνολογία NFC θα μπορούσε και θα χρησιμοποιείται σύντομα για να αντικαταστήσει τα ηλεκτρονικά ή και συμβατικά εισιτήρια (τέρμα το ψάξιμο από περίπτερο σε περίπτερο για να βρούμε εισιτήριο για το λεωφορείο), για να παρέχει στους καταναλωτές επιπλέον πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Σύμφωνα με την Debbie Arnold ειδικές ‘ετικέτες’ θα μπορούσαν να ενσωματωθούν παντού “σε ένα περιοδικό, ένα πόστερ, ένα άγαλμα ή έναν τοίχο”.  Αυτό πρακτικά σημαίνει πως απλά ακουμπώντας το κινητό μας σε αυτές τις ‘ετικέτες’ θα μπορούμε να δούμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο/προϊόν που βρίσκετε μπροστά μας.  Για παράδειγμα μια διαφήμιση σε ένα περιοδικό θα μπορούσε να μας δίνει ένα εκπτωτικό κουπόνι, θα μπορούσαμε να δούμε περισσότερες πληροφορίες για ένα έκθεμα σε μια έκθεση ή ακόμα μια αφίσα για ένα εστιατόριο θα μπορούσε να μας δίνει οδηγίες για το πως να μεταβούμε σε αυτό.  Ένα προϊόν στα ράφια του σουπερμάρκετ θα μπορούσε να μας δίνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διατροφική του αξία ή ακόμα και μια συνταγή!

What seems to be worrying the public however the most, is whether payments through your smartphone would be safe.  One way to ensure that, is what Barclays is already doing with its debit cards, meaning allow only payments of no more than 15 pounds to be made at a time and if the card is used several times in a row then a PIN needs to be entered.  If you think about it carefully, you will see however, that your smartphone could be more secure than your credit or debit card.  If you lose your card, you need to call the bank to disable it and that may take some time.  If you lose your smarthpone however, it will be harder for somebody to use it since we all have password protection on them and the operator can turn it off immediately.

Αυτό που φαίνεται πάντως να ανησυχεί τους καταναλωτές περισσότερο είναι το πόσο ασφαλής θα είναι η χρηματικές συναλλαγές με αυτή την μέθοδο.  Ένας απλός τρόπος για την διασφάλιση των αγορών μέσω NFC είναι η τακτική που ακολουθεί ήδη η τράπεζα Βarclays, δηλαδή το πλαφόν των 15 λιρών ανά χρηματική συναλλαγή  και την χρήση κωδικού σε περίπτωση συνεχόμενων αγορών.  Αν το σκεφτείτε λίγο παραπάνω θα δείτε πως ίσως τελικά αυτού του είδους οι συναλλαγές με το κινητό μας να είναι πιο ασφαλής από ότι με μια κάρτα.  Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας σας πρέπει φυσικά να ειδοποιηθεί η τράπεζα για την ακύρωση της αλλά η ακύρωση χρειάζεται κάποιο χρόνο για να πραγματοποιηθεί.  Από την άλλη, σε περίπτωση απώλειας του κινητού μας θα είναι δυσκολότερο για κάποιον να το χρησιμοποιήσει πρώτον γιατί όλοι χρησιμοποιούμε κάποιον κωδικό κλειδώματος και δεύτερον γιατί οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν την δυνατότητα να το κλειδώσουν αυτόματα μόλις τους ειδοποιήσετε!

Samsung, as an early innovator of the NFC technology has teamed up with Visa providing the Galaxy SIII smartphone that features NFC functionality as standard in all markets to the Olympic and Paralympic athletes at the London 2012 Olympic Games in an attempt to make this technology known to the public.  According to Seokpil Kim, president and CEO of Samsung Electronics Europe “We regard the greatest show on earth as the perfect opportunity to showcase how this technology can make a positive difference to people’s lives”.

Η Samsung, ως πρωτοπόρος της τεχνολογίας σε συνεργασία με την Visa παρέχει σε όλους τους αθλητές που θα λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς και Παρολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου το Galaxy SIII που έχει στον στάνταρ εξοπλισμό του την τεχνολογία NFC.  Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Samsung Electronics Europe Seokpil Kim, “Θεωρούμε την μεγαλύτερη γιορτή του πλανήτη ως την ιδανική ευκαιρία για να δείξουμε την τεχνολογία NFC στο ευρύτερο κοινό και το πως αυτή μπορεί να αλλάξει θετικά την καθημερινότητα τους”.

For a list of all NFC phones please click here.

Για να δείτε ποια κινητά χρησιμοποιούν την τεχνολογία NFC κάντε κλικ εδώ.

Can you think of or are you aware of any other NFC uses? Have you used your smartphone to make payments?  Tell us about it in the comments area below!

Μπορείτε να σκεφτείτε ή γνωρίζετε άλλες χρήσεις του NFC?  Έχετε χρησιμοποιήσει το κινητό σας για τέτοιου είδους συναλλαγές? Μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες και τις σκέψεις σας για το θέμα.

Advertisements

2 thoughts on “NFC is…Τι είναι το NFC?

  1. Pingback: Galaxy Note SII Full Specifications | mobileriam

  2. Pingback: London Day 1 #TakePart2012 | mobileriam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s